Regler

Staldene

 • Staldgangen skal fejes efter brug.
 • Ting skal ikke ligge og flyde.
 • Affald fra hesten, Striglekasser, strigler, dækken, spande m.v. skal fjernes fra staldgangene inden de forlades. kost og skovl forefindes i stalden)
 • Vandspiltov er kun til rengøring, ikke opsadling eller strigling, gør plads til de andre.
 • Vandspiltov/strigleplads skal gøres rent efter brug, spande på plads m.m.
 • Det er forbudt at ryge i staldene.
 • Det er forbudt at komme beruset ud til sin hest.
 • Stalden er åben daglig kl. 0800 til 2200.
 • Lørdag og søndag 0800 til 2200.
 • Der skal være ro i stalden efter sidste fodring kl. ca. 22.00.
 • Det er ikke tilladt at tage foder og hø uden at have spurgt først.
 • Spørg før du låner andre folks ting.
 • Tyveri medføre bortvisning og politianmeldelse.
 • Dækner hænges til tørre på anvist plads.
 • Stævneskabe kun på anvist plads.
 • Der vil være koldt og varmt vand i vandspiltovet.
 • Brug det med omtanke.
 • Vi muger ud fra mandag - fredag.
 • I weekenden skal du selv muge ud (hjælp evt. hinanden med en turnus ordning)
 • Udmugning skal tømmes ud i container ved rampen, IKKE i de store sorte spande der står på staldgangene.
 • De store sorte spande er til "klatter" fra staldgangen.

Ridehal

 • Ride venstre mod venstre.
 • Skridter man, skridter man på hovslaget en og en.
 • Longering i ridehus & på udendørs bane må kun ske, hvis de andre ikke har noget imod det.
 • Benyt alternativt rotunden.
 • Tag hensyn hvis der bliver undervist.
 • Ingen longering når der er undervisning.
 • Sluk lyset efter dig i ridehuset, hvis du er den sidste der forlader ridehuset.
 • Ridehjelm er påbudt for børn og unge under 18 år, og for alle når der trænes springning.
 • Sikkerhedsvest er påbudt for børn og unge under 18 år når der trænes springning.
 • Spring sættes på plads efter brug. (der vil blive fastlagt en springdag senere).
 • Søndag løsspring fra kl. 0800 til 1000.
 • Når din hest gøder på banerne, så skal det fjernes senest inden banen forlades.
 • Udendørs ridebane Samme regler som for ridehal.
 • Foder Der vil blive fodret med det foder og mængde, som blev aftalt ved indflytningen.
 • Skal der ændres på foder type og mængde, kontaktes Charlotte.
 • Der bliver fodret med wrap 2-3 gange dagligt, ca. 8-9 kg pr. hest og 5-6 kg pr. pony.
 • Om sommeren bliver mængden reduceret afhængig af mængden af sommergræs og hestens foldtid.
 • Halm SKAL du selv give i hø-net.
 • Vi skaffer hø-net til dem der mangler.

Piller

 • Piller gives af staldpersonalet efter behov.
 • Sadelrum (høloft)
 • Når man pudser/rengør sadel, hovedtøj m.m., skal der ryddes op, når du er færdig.
 • Der skal påføres navn på dit skab samt evt. kasser m.m.
 • Sluk lyset efter dig.

Rytter toilet

 • Sluk lyset og luk døren efter brug.
 • Forlad toilettet pænt og rent efter brug

Andet

 • Det er forbudt at "låne" andre folks ting.
 • Spørg før du tager!
 • Tyveri medfører bortvisning og politianmeldelse.
 • Alle heste på Vestergaardens Hestepension skal være vaccineret, og der skal kunne fremvises gyldig vaccinations bog ved ankomst.
 • Vi tager gødningsprøve to gange årligt for indvoldsorm (maj/september).
 • Omkostninger i forbindelse med undersøgelse og evt. ormekur faktureres efterfølgende til hesteejer.
 • Al færdsel på Vestergaardens Hestepension sker på egen risiko og ansvar.
 • Ved indbrud eller brand er det din egen indboforsikring som dækker. Sørg for at du har din forsikring i orden.
 • Vi forbeholder os ret til at tilkalde dyrlæge, såfremt vi mener dette er nødvendigt, for ejers egen regning. Vestergaardens Hestepension forbeholder sig ret til evt. foderændringer m.m. Dette vil blive varslet i god tid, min. en måned før.

Parkering

 • Der skal parkeres på anviste parkeringspladser.
 • Hestetrailere henstår for ejers egen ansvar og risiko bag ved ridehuset.
 • Såfremt jorden er våd, så bed os om at hente din trailer frem, og få den sat på plads igen.

Private områder samt kontakt til staldmester:

Følgende områder er privat og uden adgang for ryttere, parter eller pårørende:

 • Værksted
 • Loftrum bag rytterstue
 • Sadelrum ved indgangen til stalden
 • Stuehuset
 • Haven ved stuehus Gården mellem stalden og stuehus.
 • Fyrrummet bliver privat når rytterstuen er klar til brug.

Telefonisk henvendelse kan ske mellem 0700 - 2200 til Charlotte på 40113753 eller Hans på 41285669. Henvendelser udenfor dette tidsrum SKAL være kritiske.