Du er her: HjemOpstaldning

Opstaldning

 Opstaldningslejen:

Opstaldningslejen udgør kr. XXXX pr. måned inkl. Moms, og beløbet indsættes på reg.nr. XXXXXX månedsvis forud, dog senest den 5. I hver måned. Faktura fremsendes pr. e-mail.

Ved betaling af første måneds opstaldningsleje indbetales et depositum svarende til 1 måneds boksleje. Forhøjelser af opstaldningslejen kan ske med 1 måneds varsel.

Opstaldningslejen inkluderer:

 • At hesten får tildelt en boks (ejer kan ikke disponere over staldpladsen til anden side eller andet formål).
 • At hesten står på træpiller/halmpiller.
 • At hesten bliver fagligt korrekt fodret 3 gange dagligt, med mindre andet er aftalt.
 • At hesten får tildelt hø og/eller wrap 2 – 3 gange dagligt.
 • At hesten dagligt bliver lukket ud på fold hele året alle ugens hverdage, i et aftalt tidsrum.
 • At der dagligt foretages udmugning.

 Hesteejeres forpligtelser:

 • At underskrive opstaldningskontrakten inden indflytning.
 • At der afleveres kopi af gyldigt hestepas med medicinsider, hvoraf fremgår af hesten er chipmærket samt udtaget af konsum.
 • At der inden eller ved ankomsten bliver foretaget ormeprøve og ormebehandling, såfremt dette er nødvendigt.
 • At lade hesten undersøge/behandles for orm 2 gange årligt. Ormeprøver foretages af Vestergaardens Hestepension og undersøgelser og behandlinger betales af ejer.
 • At hesten bliver vaccineret minimum 1 gang årligt.
 • At ejer påtager sig det forsikringsmæssige ansvar for såvel hest som ustyr til hesten.
 • At hesten passes forsvarligt, herunder beskæres og holdes med sko i det omfang, at det anses for fagligt nødvendigt/korrekt.
 • At større affald fjernes.
 • At stalden afleveres i ryddelig gjort stand, når man forlader stalden.

 Vestergaardens Hestepension forpligtelser:

 • At hvis ejer ikke træffes, at tilkalde dyrlæge ved sygdom og eventuelt tilskadekommelse af hesten – dette sker for ejers regning.
 • At der 2 gange årligt bliver taget ormeprøver af alle heste (omkostningerne afholdes af ejer og refunderes kontant, såfremt der har været udlæg herfor.
 • At fodre fagligt korrekt 3 gange dagligt, med mindre andet er aftalt. Vælger ejeren at fodre med andet end det foder stedet stiller til rådighed kan der fodres med andet, men dette udløser ikke refusion i staldlejen.
 • At hesten får tildelt hø og/eller wrap hver dag. 
 • At der er plads og mulighed for opsætning af eget skab til alt hesteejeren tilhørende udstyr samt.
 • At hestene ved udlukning er opdelt i henholdsvis en hoppe- og vallakfold og størrelse af grupper efter behov. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, underrettes ejer herom. Hvis det af uforudsigelige årsager ikke kan lade sig gøre, at hesten kommer på fold, vil ejeren blive underrettet.

 Opsigelse og fraflytning:

 • Nærværende opstaldningskontrakt kan opsiges af begge parter med 1 måneds varsel, til den første i hver måned. Ved fraflytning skal ejeren aflevere boksen i udmuget stand, samme dag som fraflytningen. Såfremt dette ikke overholdes trækkes der kr. 500,00 fra depositummet. Depositummet udbetales sidste opstaldningsdag.
 • Der betales fuld opstaldningspris i hele opsigelsesperioden, uanset om hesten flyttes, sælges eller aflives på grund af sygdom.
 • Ved opsigelse af kontrakten bedes udleveret blanket benyttes.
Free business joomla templates